INDIVIDUAL PARTNER CHILDREN
Go to Leo's parents
Leo Joseph Mellott  
Frances Maloney 
Marguerite Mellott 
Mary Jo Mellott 
Donald L Mellott